Zapytanie_ofertowe

Data ogłoszenia zapytania ofertowego: 18.12.2015

Termin nadsyłania ofert: 26.12

Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Przedmiotem zamawianej usługi jest dokonanie badań jakościowych grzyba boczniaka i dokonania
analizy porównawczej hodowli, plonów w trzech technologiach produkcji:
1. hodowla metodą tradycyjną w oparciu o podłoże z kostki
2. hodowla z wykorzystaniem wynalazku "Urządzenie do uprawy grzyba o nazwie boczniak"
Patent nr 399792
3. hodowla z wykorzystaniem ww. wynalazku w komorze przerostowej

Pobierz pdf